จังหวัดชัยภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสมหัศจรรย์ธรรมชาติเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามประจำปี 2555 สัมผัส ทะเลหมอกดอกกระเจียวบานเต็มหุบเขาแห่งเดียวในสยามสวนหินล้านปี  แกนแคนยอนเมืองไทย  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 สิงหาคม 2555  ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต  อุทยานแห่งชาติไทรทอง  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ  พร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ   ท่องเที่ยวที่  จ.ชัยภูมิ  2 วัน  1 คืน หรือมากกว่านั้นตามฤดูกาล
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE